MINIART Poland '44 ZIS-2 Gun 1/35

Miniart
MINIART3604
4820041100974
Ajouter au panier

MINIART Sevastopol 1941 1/35

Miniart
MINIART3605
4820041101001
Ajouter au panier

MINIART Diorama Ruined House 1/35

Miniart
MINIART3612
4820041101162
Ajouter au panier

MINIART Infantry in the City 1/35

Miniart
MINIART3614
4820041101124
Ajouter au panier

MINIART Diorama Village Base 1/35

Miniart
MINIART3615
4820041101131
Ajouter au panier

MINIART Country Diorama + base 1/35

Miniart
MINIART3627
4820041101377
Ajouter au panier

MINIART Village Street 1/35

Miniart
MINIART3629
4820041101339
Ajouter au panier

MINIART Dio with Ruined Church 1/35

Miniart
MINIART3630
4820041101346
Ajouter au panier

MINIART Village House + Base 1/35

Miniart
MINIART3631
4820041101360
Ajouter au panier

MINIART Diorama with Barn 1/35

Miniart
MINIART3632
4820041101414
Ajouter au panier

MINIART Street Secti+Tram Line 1/35

Miniart
MINIART3640
4820041101797
Ajouter au panier

MINIART Cobblestone Street Sec.1/35

Miniart
MINIART3641
4820041101803
Ajouter au panier

MINIART River Embankment Sect. 1/35

Miniart
MINIART3644
4820041101834
Ajouter au panier

Norman Street 1/35

Miniart
MINIART3645
4820041102275
Ajouter au panier

MINIART Ruined Building + Base 1/35

Miniart
MINIART3649
4820041102589
Ajouter au panier

Street section with wall 1/35

Miniart
MINIART3652
4820041102640
Ajouter au panier

Diorama with Brick Wall 1/35

Miniart
MINIART3655
4820041102879
Ajouter au panier

ZIS-3 Gun Emplacement 1/35

Miniart
MINIART3658
4820041103098
Ajouter au panier