XURON 2175B Track Cutter

Xuron
XU2175B
615265900288
Ajouter au panier

XURON 2175ET Prof. Sprue Cutter

Xuron
XU2175ET
615265903173
Ajouter au panier

XURON 2175M Track Cutter MARKLIN

Xuron
XU2175M
615265901377
Ajouter au panier

XURON 2193 HWAC Cutter

Xuron
XU2193
615265900332
Ajouter au panier

XURON 410 Micro-Shear Flush Cutter

Xuron
XU410
615265900350
Ajouter au panier

XURON 410T High Precision Shear

Xuron
XU410T
615265900394
Ajouter au panier

XURON 440 Pet High

Xuron
XU440
615265900462
Ajouter au panier

XURON 450 Tweezernose Pliers

Xuron
XU450
615265900653
Ajouter au panier

XURON 450 Tweezernose Plier Serrat.

Xuron
XU450S
615265900660
Ajouter au panier

XURON 488 Round Nose Plier

Xuron
XU488
615265901223
Ajouter au panier

XURON 489 Combination Tip Plier

Xuron
XU489
615265901230
Ajouter au panier

XURON 496 Split Ring Plier

Xuron
XU496
615265901247
Ajouter au panier

XURON 575 Micro Bending Plier

Xuron
XU575
615265901254
Ajouter au panier

XURON 9180 High Durability Scissors

Xuron
XU9180
615265901285
Ajouter au panier

XURON Prof. Photo Etch Scissors

Xuron
XU9180ET
615265903333
Ajouter au panier

XURON High Durability Scissors No S

Xuron
XU9180NS
615265901421
Ajouter au panier

Modeler's Tool Kit (410T,450 & 440)

Xuron
XUTK2100
615265901193
Ajouter au panier

Railroaders Kit (2175B,410T & 450S)

Xuron
XUTK2200
615265901209
Ajouter au panier

Bead Stringers Kit (410,494 & 450T)

Xuron
XUTK2600
615265904156
Ajouter au panier

Cutter Tool Kit (2175,410 & 2193)

Xuron
XUTK2700
615265903081
Ajouter au panier

Pliers Tool Kit (488,450 & 485FN)

Xuron
XUTK2800
615265903098
Ajouter au panier

Wire Artists Kit (2175,485FN,450)

Xuron
XUTK2900
615265903210
Ajouter au panier

Pro Modelers Kit(2175ET,9180ET&450)

Xuron
XUTK3200
615265903371
Ajouter au panier

RC Aviation Kit (501,2193 & 2175)

Xuron
XUTK3300
615265903388
Ajouter au panier

Photo Etch Kit (9180ET,575 & 450)

Xuron
XUTK3600
615265903548
Ajouter au panier

Chainmaille Kit (475,485FN,486)

Xuron
XUTK3700
615265903593
Ajouter au panier