14x14 Paved Street Section

Vallejo
VALSC001
8429551983495
Bestel

14x14 Rubble Street Section

Vallejo
VALSC002
8429551983501
Bestel

31x21 Paved Street Section

Vallejo
VALSC101
8429551983518
Bestel

31x21 Wooden airfield surface

Vallejo
VALSC102
8429551983525
Bestel

31x21 Cobblestone street w/ a drain

Vallejo
VALSC103
8429551983532
Bestel

31x21 Country road cross w/railway

Vallejo
VALSC104
8429551983549
Bestel