Ass. Synth. Penselen : 3/0-1-3

Bestel
Springer
P3330A
3330/3 (3/0+1+3)

Synth. penseel driehoekhandel 10/0

Bestel
Springer
P3330100
4019769330996
3330 10/0

Synth. penseel driehoekhandel 5/0

Bestel
Springer
P333050
4019769330958
3330 5/0

Synth. penseel driehoekhandel 4/0

Bestel
Springer
P333040
4019769330941
3330 4/0

Synth. penseel driehoekhandel 3/0

Bestel
Springer
P333030
4019769330934
3330 3/0
3330 3/0

Synth. penseel driehoekhandel 2/0

Bestel
Springer
P333020
4019769330927
3330 2/0

Synth. penseel driehoekhandel 0

Bestel
Springer
P33300
4019769330002
3330 0

Synth. penseel driehoekhandel 1

Bestel
Springer
P33301
4019769330019
3330 1

Synth. penseel driehoekhandel 2

Bestel
Springer
P33302
4019769330026
3330 2