bouton  xuron
!

XURON 2175B Track Cutter

XU2175B
615265900288

XURON 2175ET Prof. Sprue Cutter

XU2175ET
615265903173

XURON 2175M Track Cutter MARKLIN

XU2175M
615265901377

XURON 2193 HWAC Cutter

XU2193
615265900332

XURON 410T High Precision Shear

XU410T
615265900394

XURON 440 Pet High

XU440
615265900462

XURON 450 Tweezernose Pliers

XU450
615265900653

XURON 450 Tweezernose Plier Serrat.

XU450S

XURON 488 Round Nose Plier

XU488

XURON 489 Combination Tip Plier

XU489

XURON 496 Split Ring Plier

XU496

XURON 575 Micro Bending Plier

XU575
615265901254

XURON 9180 High Durability Scissors

XU9180
615265901285

XURON Prof. Photo Etch Scissors

XU9180ET