bouton  xuron

XURON 2175B Track Cutter

XU2175B

XURON 2175ET Prof. Sprue Cutter

XU2175ET

XURON 2175M Track Cutter MARKLIN

XU2175M

XURON 2193 HWAC Cutter

XU2193

XURON 410T High Precision Shear

XU410T

XURON 440 Pet High

XU440

XURON 450 Tweezernose Pliers

XU450
nophoto

XURON 450 Tweezernose Plier Serrat.

XU450S

XURON 485 Shear/Long Nose Plier

Price to follow !

XU485C

XURON 488 Round Nose Plier

XU488

XURON 489 Combination Tip Plier

XU489

XURON 496 Split Ring Plier

XU496

XURON 575 Micro Bending Plier

XU575

XURON 9180 High Durability Scissors

XU9180

XURON Prof. Photo Etch Scissors

XU9180ET