Urban Street Poles #1

Vallejo
VALSC216
8429551984867
Ajouter au panier

Urban Street Poles #2

Vallejo
VALSC217
8429551984874
Ajouter au panier

Anti-Tank Barriers "Type 38"

Vallejo
VALSC218
8429551984881
Ajouter au panier

Anti-Tank Barriers

Vallejo
VALSC219
8429551984898
Ajouter au panier

Trident Anti-Tank Obstacle

Vallejo
VALSC220
8429551984904
Ajouter au panier

Large Ammo Boxes 12,7 mm.

Vallejo
VALSC221
8429551984911
Ajouter au panier

Panzerfaust 60 M set

Vallejo
VALSC222
8429551984928
Ajouter au panier

Universal Metal Cases

Vallejo
VALSC223
8429551984935
Ajouter au panier

WWII German Food Containers

Vallejo
VALSC224
8429551984942
Ajouter au panier

Wooden Barrels

Vallejo
VALSC225
8429551984591
Ajouter au panier

Metal Suitcases

Vallejo
VALSC226
8429551984959
Ajouter au panier

Wicker Suitcases

Vallejo
VALSC227
8429551984966
Ajouter au panier

Urban Concrete Barriers

Vallejo
VALSC228
8429551984676
Ajouter au panier

Roof Tiles set

Vallejo
VALSC229
8429551984683
Ajouter au panier

Damaged Roof Section and Tiles

Vallejo
VALSC230
8429551984690
Ajouter au panier

Cobblestone set

Vallejo
VALSC231
8429551984973
Ajouter au panier

Coloured Bricks

Vallejo
VALSC232
8429551984997
Ajouter au panier