Tempo E400 Kastenwagen 1/35

Miniart
MINIART38047
5905090346357
Ajouter au panier

Toolmakers 1/35

Miniart
MINIART38048
4820183313652
Ajouter au panier

Tempo A400 Lieferwag.Vegetable 1/35

Miniart
MINIART38049
5905090346364
Ajouter au panier

Civilian Drivers 30-40' 1/35

Miniart
MINIART38050
5905090346029
Ajouter au panier

Waiters 1/35

Miniart
MINIART38052
5905090346715
Ajouter au panier

Agricul. Tractor & Cart & Fig. 1/35

Miniart
MINIART38055
4820183314628
Ajouter au panier
MINIART38056 - 1,5T 4x4 G506 Flatbed Truck 1/35

1,5T 4x4 G506 Flatbed Truck 1/35

Miniart
MINIART38056
4820183314505
Ajouter au panier

Tempo A400 Lieferwagen. Milk 1/35

Miniart
MINIART38057
5905090346722
Ajouter au panier

Cafe Visitors 1930-40s 1/35

Miniart
MINIART38058
5905090346371
Ajouter au panier

TEMP E400 3-Wheel Truck 1/35

Miniart
MINIART38059
5905090346388
Ajouter au panier

Sitting Passengers '30s-'40s 1/35

Miniart
MINIART3806
4820183310439
Ajouter au panier

Lieferpri.Typ. 170V Farmer Car 1/35

Miniart
MINIART38060
5905090346395
Ajouter au panier

US Tow Truck G506 1/35

Miniart
MINIART38061
5905090346401
Ajouter au panier

French Civilians in Cafe 1/35

Miniart
MINIART38062
5905090346418
Ajouter au panier
New !!!!

TEMPO E400 Railway Tr.& 4 fig. 1/35

November 2023
Miniart
MINIART38063
5905937497228
Ajouter au panier

1,5t 4x4 G506 Cargo Truck 1/35

Miniart
MINIART38064
5905090346425
Ajouter au panier

Liefer Pritschenwagen 170V. 1/35

Miniart
MINIART38065
5905090346654
Ajouter au panier

Tempo A400 Lieverwagen. Bakery 1/35

Miniart
MINIART38066
5905937497594
Ajouter au panier

U.S. Stake Body Truck G506 1/35

Miniart
MINIART38067
5905090346609
Ajouter au panier

Milkmen 1/35

Miniart
MINIART38068
5905090346784
Ajouter au panier

Oil Products Delivery Car 170V 1/35

Miniart
MINIART38069
5905937497525
Ajouter au panier

Tram Crew with Passengers 1/35

Miniart
MINIART3807
4820183310330
Ajouter au panier

Men with Wodden Barrets 1/35

Miniart
MINIART38070
5905090346845
Ajouter au panier
New !!!!

Calvados Sellers 1/35

November 2023
Miniart
MINIART38071
5905937497235
Ajouter au panier

Liefer Pritschenwagen 170V 1/35

Miniart
MINIART38072
5905090346791
Ajouter au panier
New !!!!

Butchers 1/35

November 2023
Miniart
MINIART38073
5905937497242
Ajouter au panier

Bakers 1/35

Miniart
MINIART38074
5905090346807
Ajouter au panier

German Civilians 1930-40' Res. 1/35

Miniart
MINIART38075
5905090346517
Ajouter au panier