#6 Spare Tip For 25W Iron

SC7025-6
Shesto
SHSC70256
5060030666855
Ajouter au panier

#7 Spare Tip For 25W Iron

SC7025-7
Shesto
SHSC70257
5060030666862
Ajouter au panier

#8 Spare Tip For 25W Iron

SC7025-8
Shesto
SHSC70258
5060030666879
Ajouter au panier

40W-230V Soldering Iron

SC7040
Shesto
SHSC7040
5060030666800
Ajouter au panier

#6 Spare Tip For 40W Iron

SC7040-6
Shesto
SHSC70406
5060030666886
Ajouter au panier

#7 Spare Tip For 40W Iron

SC7040-7
Shesto
SHSC70407
5060030666893
Ajouter au panier

#8 Spare Tip For 40W Iron

SC7040-8
Shesto
SHSC70408
5060030666909
Ajouter au panier

80W-230V Soldering Iron

SC7080
Shesto
SHSC7080
5060030666817
Ajouter au panier

#7 Spare Tip For 80W Iron

SC7080-7
Shesto
SHSC70807
5060030666916
Ajouter au panier

#8 Spare Tip For 80W Iron

SC7080-8
Shesto
SHSC70808
5060030666923
Ajouter au panier

100W-230V Soldering Iron

SC7100
Shesto
SHSC7100
5060030666824
Ajouter au panier

#7 Spare Tip For 100W Iron

SC7100-7
Shesto
SHSC71007
5060030666930
Ajouter au panier

#8 Spare Tip For 100W Iron

SC7100-8
Shesto
SHSC71008
5060030666947
Ajouter au panier

Lead Free Solder

SC7801
Shesto
SHSC7801
5060030666961
Ajouter au panier