tlr

Tube Laiton Rectangulaire

!

Tube LAITON rect. 1000x11 x 2.2 mm

 : 
TLR1122
4012230045467

Tube LAITON rect. 1000x13 x 2.5 mm

 : 
TLR1325
4012230045474

Tube LAITON rect. 1000x 1.5x 1.0 mm

 : 
TLR151
4012230045498

Tube LAITON rect. 1000x16 x 2.5 mm

 : 
TLR1625
4012230045481

Tube LAITON rect. 1000x 2 x 1 mm

 : 
TLR21
4012230045504

Tube LAITON rect. 1000x 3 x 1.5 mm

 : 
TLR315
4012230045511

Tube LAITON rect. 1000x 4 x 2 mm

 : 
TLR42
4012230045528

Tube LAITON rect. 1000x 6 x 3 mm

 : 
TLR63
4012230045535

Tube LAITON rect. 1000x 8 x 4 mm

 : 
TLR84
4012230045542